SLOVENIA

Provincia di Bohinj

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA DIVORZIATI/E"
nei Comuni della Provincia di BOHINJ
PComuniIncidenza Divorziati/e
(%)
Celje 7,6
Žalec 6,4
Velenje 6,4
Prebold 6,3
Štore 6,2
Provincia di BOHINJ 5,9
Laško 5,8
Šoštanj 5,8
Šmarje pri Jelšah 5,6
Vojnik 5,6
10° Polzela 5,5
11° Mozirje 5,5
12° Podčetrtek 5,4
13° Šmartno ob Paki 5,3
14° Slovenske Konjice 5,3
15° Rogaška Slatina 5,2
16° Braslovče 5,2
17° Dobrna 5,0
18° Rogatec 4,9
19° Gornji Grad 4,9
20° Šentjur 4,9
21° Nazarje 4,7
22° Rečica ob Savinji 4,6
23° Tabor 4,3
24° Kozje 4,1
25° Vransko 3,8
26° Zreče 3,8
27° Ljubno 3,6
28° Dobje 3,1
29° Vitanje 2,9
30° Solčava 2,9
31° Luče 2,3

NOTE
Stato Civile: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS