SLOVENIA

Provincia di Ajdovščina

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA DIVORZIATI/E"
nei Comuni della Provincia di AJDOVŠČINA
PComuniIncidenza Divorziati/e
(%)
Lendava/Lendva 7,8
Murska Sobota 7,8
Radenci 7,2
Dobrovnik/Dobronak 6,8
Gornja Radgona 6,6
Moravske Toplice 6,4
Ljutomer 5,9
Provincia di AJDOVŠČINA 5,9
Kobilje 5,8
Šalovci 5,8
10° Gornji Petrovci 5,7
11° Križevci 5,3
12° Puconci 5,2
13° Veržej 5,2
14° Tišina 4,9
15° Apače 4,6
16° Sveti Jurij ob Ščavnici 4,6
17° Velika Polana 4,6
18° Beltinci 4,6
19° Kuzma 4,5
20° Razkrižje 4,4
21° Rogašovci 4,0
22° Črenšovci 3,7
23° Cankova 3,7
24° Hodoš/Hodos 3,6
25° Grad 3,4
26° Turnišče 3,2
27° Odranci 2,3

NOTE
Stato Civile: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS