SLOVENIA

Provincia di Bohinj

Classifica e Mappa tematicadella "ETA' MEDIA"
nei Comuni della Provincia di BOHINJ
PComuniEtà media
(anni)
Gornji Grad 47,60
Solčava 46,00
Štore 45,50
Kozje 45,40
Laško 45,30
Celje 44,50
Žalec 44,50
Rečica ob Savinji 44,20
Luče 44,10
10° Prebold 44,00
11° Rogaška Slatina 43,90
Provincia di BOHINJ 43,88
12° Polzela 43,80
13° Vojnik 43,70
14° Rogatec 43,60
15° Šmarje pri Jelšah 43,50
16° Šoštanj 43,50
17° Šentjur 43,50
18° Podčetrtek 43,50
19° Velenje 43,40
20° Braslovče 43,40
21° Ljubno 43,40
22° Šmartno ob Paki 43,10
23° Mozirje 43,00
24° Vransko 43,00
25° Nazarje 43,00
26° Vitanje 42,90
27° Zreče 42,80
28° Slovenske Konjice 42,70
29° Dobje 42,50
30° Dobrna 41,80
31° Tabor 41,60

NOTE
Classi di età: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS