SLOVENIA

Provincia di Bohinj

Classifica e Mappa tematicadei "COMPONENTI MEDI DELLA FAMIGLIA"
nei Comuni della Provincia di BOHINJ
PComuniComponenti medi della famiglia
(N°)
Gornji Grad 2,75
Vransko 2,73
Dobrna 2,69
Šmartno ob Paki 2,67
Mozirje 2,66
Tabor 2,65
Polzela 2,65
Braslovče 2,65
Vitanje 2,60
10° Solčava 2,59
11° Dobje 2,57
12° Nazarje 2,56
13° Šmarje pri Jelšah 2,56
14° Luče 2,56
15° Podčetrtek 2,54
16° Vojnik 2,53
17° Prebold 2,50
18° Šentjur 2,49
19° Ljubno 2,48
20° Zreče 2,47
21° Šoštanj 2,47
22° Slovenske Konjice 2,44
23° Rečica ob Savinji 2,44
24° Rogaška Slatina 2,42
25° Žalec 2,39
26° Kozje 2,39
Provincia di BOHINJ 2,39
27° Laško 2,35
28° Velenje 2,34
29° Štore 2,24
30° Celje 2,13
31° Rogatec 2,10

NOTE
Famiglie: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS