SLOVENIA

Provincia di Bohinj

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Provincia di BOHINJ
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
Celje 48.679
18,8 18,8
Velenje 33.548
13,0 31,8
Žalec 21.477
8,3 40,1
Šentjur 19.378
7,5 47,6
Slovenske Konjice 15.221
5,9 53,5
Laško 12.976
5,0 58,5
Rogaška Slatina 11.438
4,4 62,9
Šmarje pri Jelšah 10.361
4,0 66,9
Vojnik 9.063
3,5 70,4
10° Šoštanj 8.822
3,4 73,8
11° Zreče 6.576
2,5 76,4
12° Polzela 6.386
2,5 78,8
13° Braslovče 5.681
2,2 81,0
14° Prebold 5.302
2,0 83,1
15° Mozirje 4.401
1,7 84,8
16° Štore 4.396
1,7 86,5
17° Podčetrtek 3.657
1,4 87,9
18° Šmartno ob Paki 3.324
1,3 89,2
19° Rogatec 3.055
1,2 90,4
20° Kozje 3.029
1,2 91,5
21° Nazarje 2.682
1,0 92,6
22° Vransko 2.672
1,0 93,6
23° Gornji Grad 2.552
1,0 94,6
24° Ljubno 2.542
1,0 95,6
25° Rečica ob Savinji 2.324
0,9 96,5
26° Dobrna 2.277
0,9 97,3
27° Vitanje 2.266
0,9 98,2
28° Tabor 1.693
0,7 98,9
29° Luče 1.455
0,6 99,4
30° Dobje 942
0,4 99,8
31° Solčava 524
0,2 100,0
Totale 258.699 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte SURS