SLOVENIA

Provincia di Bohinj

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA VEDOVI/E"
nei Comuni della Provincia di BOHINJ
PComuniIncidenza Vedovi/e
(%)
Gornji Grad 10,2
Štore 9,0
Solčava 8,8
Kozje 8,3
Laško 8,0
Polzela 7,8
Luče 7,7
Rogatec 7,5
Vojnik 7,4
10° Šmarje pri Jelšah 7,3
11° Prebold 7,2
12° Šentjur 7,2
13° Vransko 7,0
14° Dobje 7,0
15° Ljubno 6,9
16° Rečica ob Savinji 6,9
17° Nazarje 6,8
Provincia di BOHINJ 6,7
18° Podčetrtek 6,6
19° Šoštanj 6,6
20° Celje 6,6
21° Rogaška Slatina 6,3
22° Dobrna 6,3
23° Slovenske Konjice 6,3
24° Žalec 6,2
25° Zreče 6,1
26° Braslovče 6,1
27° Vitanje 6,1
28° Mozirje 6,0
29° Tabor 5,8
30° Šmartno ob Paki 5,7
31° Velenje 5,7

NOTE
Stato Civile: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS