SLOVENIA

Provincia di Brda

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA DIVORZIATI/E"
nei Comuni della Provincia di BRDA
PComuniIncidenza Divorziati/e
(%)
Kostel 7,5
Kočevje 7,1
Šentrupert 6,7
Šmarješke Toplice 6,6
Novo mesto 6,0
Osilnica 5,9
Mirna 5,7
Semič 5,5
Provincia di BRDA 5,4
Metlika 5,3
10° Dolenjske Toplice 5,2
11° Mokronog - Trebelno 5,1
12° Straža 4,9
13° Črnomelj 4,8
14° Ribnica 4,8
15° Šentjernej 4,5
16° Loški Potok 4,4
17° Sodražica 4,4
18° Trebnje 4,3
19° Škocjan 4,2
20° Mirna Peč 4,2
21° Žužemberk 3,8

NOTE
Stato Civile: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS