SLOVENIA

Provincia di Bohinj

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA STRANIERI"
nei Comuni della Provincia di BOHINJ
PComuniIncidenza Stranieri
(%)
Velenje 14,2
Celje 12,9
Rogaška Slatina 11,2
Štore 10,4
Rogatec 10,2
Šoštanj 9,7
Slovenske Konjice 8,8
Provincia di BOHINJ 8,3
Rečica ob Savinji 8,1
Žalec 7,7
10° Zreče 7,4
11° Nazarje 6,4
12° Prebold 6,1
13° Podčetrtek 5,7
14° Mozirje 5,6
15° Vitanje 4,9
16° Šmartno ob Paki 3,9
17° Polzela 3,8
18° Šentjur 3,7
19° Vojnik 3,5
20° Ljubno 3,4
21° Laško 3,3
22° Dobrna 3,2
23° Luče 2,8
24° Šmarje pri Jelšah 2,8
25° Braslovče 2,4
26° Gornji Grad 2,3
27° Kozje 2,2
28° Vransko 2,1
29° Dobje 1,7
30° Tabor 1,6
31° Solčava 1,0

NOTE
Stranieri: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS