SLOVENIA

Provincia di Bohinj

Classifica e Mappa tematicadel "INDICE DI VECCHIAIA"[1]
nei Comuni della Provincia di BOHINJ
PComuniIndice di Vecchiaia
(%)
Gornji Grad 198,9
Štore 165,2
Laško 159,2
Kozje 157,5
Celje 150,4
Solčava 148,8
Žalec 147,2
Luče 146,2
Rečica ob Savinji 144,0
10° Rogaška Slatina 142,4
Provincia di BOHINJ 136,6
11° Vojnik 135,9
12° Prebold 134,2
13° Polzela 133,0
14° Velenje 131,6
15° Šoštanj 130,1
16° Podčetrtek 129,2
17° Rogatec 128,8
18° Šentjur 127,9
19° Mozirje 126,6
20° Šmartno ob Paki 125,7
21° Zreče 124,5
22° Nazarje 124,2
23° Šmarje pri Jelšah 123,2
24° Vransko 122,4
25° Vitanje 121,1
26° Ljubno 120,1
27° Braslovče 119,9
28° Dobje 117,4
29° Slovenske Konjice 116,6
30° Dobrna 109,5
31° Tabor 92,9

  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte SURS