SLOVENIA

Provincia di Bohinj

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA CELIBI/NUBILI"
nei Comuni della Provincia di BOHINJ
PComuniIncidenza Celibi/Nubili
(%)
Dobrna 55,5
Vitanje 53,8
Tabor 53,8
Vransko 53,6
Dobje 53,4
Luče 52,6
Slovenske Konjice 52,6
Solčava 52,1
Nazarje 52,0
10° Šentjur 51,9
11° Šmarje pri Jelšah 51,8
12° Rogatec 51,7
13° Podčetrtek 51,5
14° Kozje 51,5
15° Rogaška Slatina 51,4
16° Prebold 51,3
17° Ljubno 51,3
18° Vojnik 51,3
19° Šmartno ob Paki 51,3
20° Braslovče 51,2
21° Laško 51,1
22° Šoštanj 51,1
23° Celje 51,1
24° Polzela 50,9
Provincia di BOHINJ 50,9
25° Zreče 50,9
26° Žalec 50,8
27° Mozirje 50,5
28° Rečica ob Savinji 49,7
29° Velenje 48,2
30° Gornji Grad 47,8
31° Štore 47,7

NOTE
Stato Civile: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS