ALBANIA

Region Shkodër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Region of SHKODËR
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
SHKODËR 1,709
KOPLIK 391
RRETHINAT 257
BËRDICË 146
BUSHAT 145
PUKË 129
HAJMEL 103
GURI I ZI 96
VAU I DEJËS 78
10° ANA E MALIT 73
11° DAJÇ 67
12° FUSHË ARRËZ 67
13° VELIPOJË 61
14° GRUEMIRË 58
15° POSTRIBË 56
Region SHKODËR 56
16° KASTRAT 40
17° QENDËR 31
18° QELËZ 22
19° VIG-MNELË 19
20° GJEGJAN 18
21° TEMAL 17
22° RRAPË 14
23° FIERZË 12
24° SHKREL 12
25° QAFË MALI 10
26° PULT 9
27° SHALË 9
28° BLERIM 8
29° QERRET 8
30° KELMEND 8
31° IBALLË 7
32° SHLLAK 6
33° SHOSH 5

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT