ALBANIA

Region Shkodër

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of SHKODËR
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
KOPLIK 31°
QENDËR 17° 12° 32°
KASTRAT 16° 12°
KELMEND 30° 14° 16°
SHALË 27° 32°
FUSHË ARRËZ 12°
PUKË
SHKODËR 19°
VAU I DEJËS 18° 14°
DAJÇ 11° 10° 10° 10° 26° 23°
TEMAL 21° 11° 11° 11° 31° 10°
SHKREL 24° 12° 12° 12° 15° 20°
SHLLAK 32° 13° 13° 13° 30°
RRETHINAT 14° 14° 14° 17° 21°
GJEGJAN 20° 15° 15° 15°
QERRET 29° 16° 16° 16°
QELËZ 18° 17° 17° 17° 13°
IBALLË 31° 18° 18° 18° 16° 15°
RRAPË 22° 19° 19° 19° 13°
QAFË MALI 25° 20° 20° 20°
FIERZË 23° 21° 21° 21° 11° 29°
BUSHAT 22° 22° 22° 22° 22°
POSTRIBË 15° 23° 23° 23° 27° 17°
HAJMEL 24° 24° 24° 21°
BËRDICË 25° 25° 25° 25° 18°
PULT 26° 26° 26° 26° 33° 24°
ANA E MALIT 10° 27° 27° 27° 28° 26°
GRUEMIRË 14° 28° 28° 28° 10° 11°
GURI I ZI 29° 29° 29° 20° 30°
BLERIM 28° 30° 30° 30° 19° 33°
SHOSH 33° 31° 31° 31° 29° 27°
VELIPOJË 13° 32° 32° 32° 24° 25°
VIG-MNELË 19° 33° 33° 33° 23° 28°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT