ALBANIA

Province of Pukë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of PUKË
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
PUKË 129
FUSHË ARRËZ 67
QELËZ 22
GJEGJAN 18
Province of PUKË 16
RRAPË 14
FIERZË 12
QAFË MALI 10
BLERIM 8
QERRET 8
10° IBALLË 7

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT