ALBANIA

Region Shkodër

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE COMPONENTS OF A FAMILY"
in Municipalities of Region of SHKODËR
PMunicipalitiesAverage components of a family
(N°)
QELËZ 4.93
FIERZË 4.77
BLERIM 4.49
IBALLË 4.46
GJEGJAN 4.45
QAFË MALI 4.43
QERRET 4.21
PULT 4.19
VIG-MNELË 4.15
10° RRAPË 4.10
11° HAJMEL 4.05
12° POSTRIBË 4.02
13° RRETHINAT 3.96
14° FUSHË ARRËZ 3.93
15° GURI I ZI 3.88
16° GRUEMIRË 3.85
17° SHKREL 3.81
18° VAU I DEJËS 3.77
19° KELMEND 3.75
20° QENDËR 3.74
21° KOPLIK 3.73
22° BËRDICË 3.71
23° KASTRAT 3.68
24° SHLLAK 3.65
25° BUSHAT 3.63
26° VELIPOJË 3.63
Region SHKODËR 3.62
27° PUKË 3.56
28° SHOSH 3.48
29° ANA E MALIT 3.47
30° SHALË 3.46
31° TEMAL 3.36
32° SHKODËR 3.32
33° DAJÇ 3.09

NOTE
Families: Fonte INSTAT
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT