ALBANIA

Province of Shkodër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of SHKODËR
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
SHKODËR 1,709
RRETHINAT 257
BËRDICË 146
BUSHAT 145
Province of SHKODËR 108
HAJMEL 103
GURI I ZI 96
VAU I DEJËS 78
ANA E MALIT 73
DAJÇ 67
10° VELIPOJË 61
11° POSTRIBË 56
12° VIG-MNELË 19
13° TEMAL 17
14° PULT 9
15° SHALË 9
16° SHLLAK 6
17° SHOSH 5

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT