ALBANIA

Region Shkodër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Region of SHKODËR
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
SHKODËR 70,572
35.8 35.8
RRETHINAT 19,410
9.8 45.6
BUSHAT 12,955
6.6 52.2
GRUEMIRË 8,140
4.1 56.3
VAU I DEJËS 7,432
3.8 60.1
GURI I ZI 7,403
3.8 63.9
POSTRIBË 6,473
3.3 67.1
KASTRAT 6,302
3.2 70.3
BËRDICË 5,286
2.7 73.0
10° VELIPOJË 4,607
2.3 75.4
11° QENDËR 4,340
2.2 77.6
12° HAJMEL 4,056
2.1 79.6
13° DAJÇ 3,557
1.8 81.4
14° ANA E MALIT 3,532
1.8 83.2
15° KOPLIK 3,419
1.7 84.9
16° PUKË 3,303
1.7 86.6
17° SHKREL 3,223
1.6 88.3
18° KELMEND 2,798
1.4 89.7
19° GJEGJAN 2,606
1.3 91.0
20° FUSHË ARRËZ 2,301
1.2 92.2
21° SHALË 1,652
0.8 93.0
22° QELËZ 1,612
0.8 93.8
23° TEMAL 1,430
0.7 94.5
24° QAFË MALI 1,417
0.7 95.3
25° PULT 1,400
0.7 96.0
26° VIG-MNELË 1,382
0.7 96.7
27° QERRET 1,372
0.7 97.4
28° RRAPË 1,243
0.6 98.0
29° FIERZË 1,192
0.6 98.6
30° IBALLË 1,034
0.5 99.1
31° BLERIM 836
0.4 99.5
32° SHLLAK 614
0.3 99.9
33° SHOSH 278
0.1 100.0
Total 197,177 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT