ALBANIA

Province of Malësi e madhe

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of MALËSI E MADHE
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
KOPLIK 391
GRUEMIRË 58
KASTRAT 40
QENDËR 31
Province of MALËSI E MADHE 26
SHKREL 12
KELMEND 8

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT