ALBANIA

Regione Shkodër

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di SHKODËR
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
SHKODËR 70.572
35,8 35,8
RRETHINAT 19.410
9,8 45,6
BUSHAT 12.955
6,6 52,2
GRUEMIRË 8.140
4,1 56,3
VAU I DEJËS 7.432
3,8 60,1
GURI I ZI 7.403
3,8 63,9
POSTRIBË 6.473
3,3 67,1
KASTRAT 6.302
3,2 70,3
BËRDICË 5.286
2,7 73,0
10° VELIPOJË 4.607
2,3 75,4
11° QENDËR 4.340
2,2 77,6
12° HAJMEL 4.056
2,1 79,6
13° DAJÇ 3.557
1,8 81,4
14° ANA E MALIT 3.532
1,8 83,2
15° KOPLIK 3.419
1,7 84,9
16° PUKË 3.303
1,7 86,6
17° SHKREL 3.223
1,6 88,3
18° KELMEND 2.798
1,4 89,7
19° GJEGJAN 2.606
1,3 91,0
20° FUSHË ARRËZ 2.301
1,2 92,2
21° SHALË 1.652
0,8 93,0
22° QELËZ 1.612
0,8 93,8
23° TEMAL 1.430
0,7 94,5
24° QAFË MALI 1.417
0,7 95,3
25° PULT 1.400
0,7 96,0
26° VIG-MNELË 1.382
0,7 96,7
27° QERRET 1.372
0,7 97,4
28° RRAPË 1.243
0,6 98,0
29° FIERZË 1.192
0,6 98,6
30° IBALLË 1.034
0,5 99,1
31° BLERIM 836
0,4 99,5
32° SHLLAK 614
0,3 99,9
33° SHOSH 278
0,1 100,0
Totale 197.177 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT