ALBANIA

Province of Shkodër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Province of SHKODËR
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
SHKODËR 70,572
46.4 46.4
RRETHINAT 19,410
12.8 59.2
BUSHAT 12,955
8.5 67.7
VAU I DEJËS 7,432
4.9 72.6
GURI I ZI 7,403
4.9 77.5
POSTRIBË 6,473
4.3 81.7
BËRDICË 5,286
3.5 85.2
VELIPOJË 4,607
3.0 88.2
HAJMEL 4,056
2.7 90.9
10° DAJÇ 3,557
2.3 93.2
11° ANA E MALIT 3,532
2.3 95.6
12° SHALË 1,652
1.1 96.6
13° TEMAL 1,430
0.9 97.6
14° PULT 1,400
0.9 98.5
15° VIG-MNELË 1,382
0.9 99.4
16° SHLLAK 614
0.4 99.8
17° SHOSH 278
0.2 100.0
Total 152,039 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT