ALBANIA

Province of Pukë

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE COMPONENTS OF A FAMILY"
in Municipalities of Province of PUKË
PMunicipalitiesAverage components of a family
(N°)
QELËZ 4.93
FIERZË 4.77
BLERIM 4.49
IBALLË 4.46
GJEGJAN 4.45
QAFË MALI 4.43
QERRET 4.21
Province of PUKË 4.19
RRAPË 4.10
FUSHË ARRËZ 3.93
10° PUKË 3.56

NOTE
Families: Fonte INSTAT
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT