ALBANIA

Regione Shkodër

Classifica e Mappa tematicadei "COMPONENTI MEDI DELLA FAMIGLIA"
nei Comuni della Regione di SHKODËR
PComuniComponenti medi della famiglia
(N°)
QELËZ 4,93
FIERZË 4,77
BLERIM 4,49
IBALLË 4,46
GJEGJAN 4,45
QAFË MALI 4,43
QERRET 4,21
PULT 4,19
VIG-MNELË 4,15
10° RRAPË 4,10
11° HAJMEL 4,05
12° POSTRIBË 4,02
13° RRETHINAT 3,96
14° FUSHË ARRËZ 3,93
15° GURI I ZI 3,88
16° GRUEMIRË 3,85
17° SHKREL 3,81
18° VAU I DEJËS 3,77
19° KELMEND 3,75
20° QENDËR 3,74
21° KOPLIK 3,73
22° BËRDICË 3,71
23° KASTRAT 3,68
24° SHLLAK 3,65
25° BUSHAT 3,63
26° VELIPOJË 3,63
Regione SHKODËR 3,62
27° PUKË 3,56
28° SHOSH 3,48
29° ANA E MALIT 3,47
30° SHALË 3,46
31° TEMAL 3,36
32° SHKODËR 3,32
33° DAJÇ 3,09

NOTE
Famiglie: Fonte INSTAT
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT