SLOVENIA

Regione VZHODNA

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA DIVORZIATI/E"
nei Comuni della Regione di VZHODNA
PComuniIncidenza Divorziati/e
(%)
Maribor 8,6
Ruše 7,9
Lendava/Lendva 7,8
Murska Sobota 7,8
Trbovlje 7,7
Celje 7,6
Kostel 7,5
Radenci 7,2
Kočevje 7,1
10° Ptuj 7,1
11° Poljčane 6,9
12° Dobrovnik/Dobronak 6,8
13° Šentrupert 6,7
14° Hrastnik 6,7
15° Postojna 6,6
16° Gornja Radgona 6,6
17° Šmarješke Toplice 6,6
18° Zavrč 6,5
19° Žalec 6,4
20° Lenart 6,4
21° Kungota 6,4
22° Moravske Toplice 6,4
23° Velenje 6,4
24° Prebold 6,3
25° Štore 6,2
26° Pesnica 6,2
27° Rače - Fram 6,1
28° Šentilj 6,1
29° Novo mesto 6,0
30° Hoče - Slivnica 6,0
Regione VZHODNA 6,0
31° Ljutomer 5,9
32° Osilnica 5,9
33° Cerknica 5,9
34° Brežice 5,9
35° Litija 5,9
36° Kobilje 5,8
37° Laško 5,8
38° Šoštanj 5,8
39° Šalovci 5,8
40° Lovrenc na Pohorju 5,7
41° Mirna 5,7
42° Gornji Petrovci 5,7
43° Selnica ob Dravi 5,7
44° Zagorje ob Savi 5,6
45° Sveta Ana 5,6
46° Slovenska Bistrica 5,6
47° Šmarje pri Jelšah 5,6
48° Vojnik 5,6
49° Krško 5,5
50° Semič 5,5
51° Sveta Trojica v Slov. goricah 5,5
52° Cirkulane 5,5
53° Hajdina 5,5
54° Ravne na Koroškem 5,5
55° Polzela 5,5
56° Mozirje 5,5
57° Destrnik 5,5
58° Duplek 5,5
59° Podčetrtek 5,4
60° Slovenj Gradec 5,3
61° Radeče 5,3
62° Šmartno ob Paki 5,3
63° Metlika 5,3
64° Križevci 5,3
65° Kidričevo 5,3
66° Slovenske Konjice 5,3
67° Rogaška Slatina 5,2
68° Puconci 5,2
69° Miklavž na Dravskem polju 5,2
70° Veržej 5,2
71° Sevnica 5,2
72° Braslovče 5,2
73° Bloke 5,2
74° Dolenjske Toplice 5,2
75° Mokronog - Trebelno 5,1
76° Ormož 5,1
77° Dobrna 5,0
78° Središče ob Dravi 5,0
79° Podlehnik 5,0
80° Straža 4,9
81° Rogatec 4,9
82° Gornji Grad 4,9
83° Tišina 4,9
84° Starše 4,9
85° Šentjur 4,9
86° Loška dolina 4,8
87° Črnomelj 4,8
88° Pivka 4,8
89° Vuzenica 4,8
90° Ribnica 4,8
91° Dravograd 4,8
92° Radlje ob Dravi 4,7
93° Majšperk 4,7
94° Podvelka 4,7
95° Nazarje 4,7
96° Apače 4,6
97° Cerkvenjak 4,6
98° Sveti Jurij ob Ščavnici 4,6
99° Ilirska Bistrica 4,6
100° Velika Polana 4,6
101° Beltinci 4,6
102° Prevalje 4,6
103° Rečica ob Savinji 4,6
104° Ribnica na Pohorju 4,6
105° Kuzma 4,5
106° Šentjernej 4,5
107° Razkrižje 4,4
108° Dornava 4,4
109° Kostanjevica na Krki 4,4
110° Loški Potok 4,4
111° Sodražica 4,4
112° Makole 4,4
113° Trebnje 4,3
114° Tabor 4,3
115° Videm 4,2
116° Črna na Koroškem 4,2
117° Škocjan 4,2
118° Mirna Peč 4,2
119° Sveti Tomaž 4,1
120° Gorišnica 4,1
121° Juršinci 4,1
122° Kozje 4,1
123° Mežica 4,0
124° Rogašovci 4,0
125° Bistrica ob Sotli 4,0
126° Benedikt 3,9
127° Vransko 3,8
128° Zreče 3,8
129° Žužemberk 3,8
130° Črenšovci 3,7
131° Cankova 3,7
132° Hodoš/Hodos 3,6
133° Sveti Jurij v Slov. goricah 3,6
134° Ljubno 3,6
135° Grad 3,4
136° Markovci 3,4
137° Žetale 3,4
138° Mislinja 3,4
139° Muta 3,4
140° Turnišče 3,2
141° Sveti Andraž v Slov. goricah 3,2
142° Dobje 3,1
143° Trnovska vas 3,0
144° Vitanje 2,9
145° Oplotnica 2,9
146° Solčava 2,9
147° Odranci 2,3
148° Luče 2,3

NOTE
Stato Civile: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS