SLOVENIA

Region VZHODNA

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE AGE"
in Municipalities of Region of VZHODNA
PMunicipalitiesAverage age
(years)
Osilnica 53.00
Kostel 51.60
Hodoš/Hodos 50.60
Šalovci 50.30
Gornji Petrovci 48.40
Lendava/Lendva 48.10
Radenci 47.80
Gornji Grad 47.60
Središče ob Dravi 47.40
10° Murska Sobota 47.30
11° Kobilje 47.20
12° Hrastnik 46.90
13° Ilirska Bistrica 46.90
14° Grad 46.90
15° Moravske Toplice 46.70
16° Črna na Koroškem 46.70
17° Trbovlje 46.60
18° Velika Polana 46.60
19° Križevci 46.50
20° Poljčane 46.50
21° Ljutomer 46.30
22° Veržej 46.30
23° Dobrovnik/Dobronak 46.10
24° Puconci 46.10
25° Podlehnik 46.10
26° Solčava 46.00
27° Cankova 45.90
28° Pesnica 45.90
29° Podvelka 45.90
30° Gornja Radgona 45.80
31° Kuzma 45.70
32° Loški Potok 45.70
33° Ormož 45.60
34° Ptuj 45.50
35° Ruše 45.50
36° Štore 45.50
37° Prevalje 45.50
38° Mežica 45.50
39° Sveti Tomaž 45.50
40° Brežice 45.40
41° Kozje 45.40
42° Tišina 45.40
43° Loška dolina 45.40
44° Laško 45.30
45° Radeče 45.30
46° Razkrižje 45.30
47° Radlje ob Dravi 45.20
48° Starše 45.20
49° Selnica ob Dravi 45.20
50° Ravne na Koroškem 45.10
51° Lovrenc na Pohorju 45.10
52° Cirkulane 45.10
53° Maribor 45.00
54° Sevnica 45.00
55° Bistrica ob Sotli 45.00
56° Črnomelj 44.90
57° Dravograd 44.90
58° Kočevje 44.90
59° Metlika 44.90
60° Turnišče 44.90
61° Rogašovci 44.70
62° Apače 44.70
63° Beltinci 44.60
64° Ribnica na Pohorju 44.60
65° Juršinci 44.60
66° Kungota 44.60
67° Makole 44.60
68° Celje 44.50
69° Žalec 44.50
70° Hajdina 44.50
71° Hoče - Slivnica 44.40
72° Semič 44.40
73° Majšperk 44.40
74° Miklavž na Dravskem polju 44.40
75° Lenart 44.40
Region VZHODNA 44.39
76° Muta 44.30
77° Zavrč 44.30
78° Mislinja 44.30
79° Zagorje ob Savi 44.20
80° Bloke 44.20
81° Kidričevo 44.20
82° Rečica ob Savinji 44.20
83° Kostanjevica na Krki 44.20
84° Šentilj 44.10
85° Luče 44.10
86° Slovenj Gradec 44.00
87° Pivka 44.00
88° Črenšovci 44.00
89° Žetale 44.00
90° Prebold 44.00
91° Rogaška Slatina 43.90
92° Videm 43.80
93° Vuzenica 43.80
94° Polzela 43.80
95° Dornava 43.80
96° Cerknica 43.70
97° Vojnik 43.70
98° Sveta Trojica v Slov. goricah 43.70
99° Rogatec 43.60
100° Šmarje pri Jelšah 43.50
101° Šoštanj 43.50
102° Gorišnica 43.50
103° Duplek 43.50
104° Šentjur 43.50
105° Podčetrtek 43.50
106° Krško 43.40
107° Velenje 43.40
108° Markovci 43.40
109° Braslovče 43.40
110° Ljubno 43.40
111° Sveti Jurij ob Ščavnici 43.40
112° Straža 43.40
113° Odranci 43.30
114° Šmarješke Toplice 43.30
115° Slovenska Bistrica 43.20
116° Dolenjske Toplice 43.20
117° Sveti Jurij v Slov. goricah 43.20
118° Šmartno ob Paki 43.10
119° Mozirje 43.00
120° Vransko 43.00
121° Destrnik 43.00
122° Rače - Fram 43.00
123° Nazarje 43.00
124° Vitanje 42.90
125° Litija 42.80
126° Zreče 42.80
127° Postojna 42.70
128° Slovenske Konjice 42.70
129° Šentrupert 42.70
130° Ribnica 42.50
131° Dobje 42.50
132° Sveta Ana 42.50
133° Oplotnica 42.30
134° Mirna 42.30
135° Novo mesto 42.20
136° Sodražica 42.20
137° Mokronog - Trebelno 42.20
138° Dobrna 41.80
139° Sveti Andraž v Slov. goricah 41.70
140° Žužemberk 41.70
141° Tabor 41.60
142° Mirna Peč 41.50
143° Trebnje 41.40
144° Šentjernej 41.30
145° Cerkvenjak 41.30
146° Trnovska vas 40.80
147° Škocjan 40.20
148° Benedikt 39.40

NOTE
Age Classes: Fonte SURS
Population: Fonte SURS