SLOVENIA

Province of Brda

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE AGE"
in Municipalities of Province of BRDA
PMunicipalitiesAverage age
(years)
Osilnica 53.00
Kostel 51.60
Loški Potok 45.70
Črnomelj 44.90
Kočevje 44.90
Metlika 44.90
Semič 44.40
Straža 43.40
Šmarješke Toplice 43.30
10° Dolenjske Toplice 43.20
Province of BRDA 43.00
11° Šentrupert 42.70
12° Ribnica 42.50
13° Mirna 42.30
14° Novo mesto 42.20
15° Sodražica 42.20
16° Mokronog - Trebelno 42.20
17° Žužemberk 41.70
18° Mirna Peč 41.50
19° Trebnje 41.40
20° Šentjernej 41.30
21° Škocjan 40.20

NOTE
Age Classes: Fonte SURS
Population: Fonte SURS