SLOVENIA

Province of Beltinci

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE AGE"
in Municipalities of Province of BELTINCI
PMunicipalitiesAverage age
(years)
Središče ob Dravi 47.40
Poljčane 46.50
Podlehnik 46.10
Pesnica 45.90
Ormož 45.60
Ptuj 45.50
Ruše 45.50
Sveti Tomaž 45.50
Starše 45.20
10° Selnica ob Dravi 45.20
11° Cirkulane 45.10
12° Lovrenc na Pohorju 45.10
13° Maribor 45.00
14° Kungota 44.60
15° Makole 44.60
16° Juršinci 44.60
Province of BELTINCI 44.54
17° Hajdina 44.50
18° Hoče - Slivnica 44.40
19° Majšperk 44.40
20° Miklavž na Dravskem polju 44.40
21° Lenart 44.40
22° Zavrč 44.30
23° Kidričevo 44.20
24° Šentilj 44.10
25° Žetale 44.00
26° Videm 43.80
27° Dornava 43.80
28° Sveta Trojica v Slov. goricah 43.70
29° Duplek 43.50
30° Gorišnica 43.50
31° Markovci 43.40
32° Slovenska Bistrica 43.20
33° Sveti Jurij v Slov. goricah 43.20
34° Destrnik 43.00
35° Rače - Fram 43.00
36° Sveta Ana 42.50
37° Oplotnica 42.30
38° Sveti Andraž v Slov. goricah 41.70
39° Cerkvenjak 41.30
40° Trnovska vas 40.80
41° Benedikt 39.40

NOTE
Age Classes: Fonte SURS
Population: Fonte SURS