NORVEGIA

Region Oslo og viken

Ranking and Thematic mapof the "DIVORCED INCIDENCE"
in Municipalities of Region of OSLO OG VIKEN
PMunicipalitiesDivorced Incidence
(%)
Moss 12.2
Hvaler 11.9
Jevnaker 11.8
Frogn 11.7
Sigdal 11.7
Halden 11.6
Ringerike 11.4
Modum 11.4
Sarpsborg 11.4
10° Krødsherad 11.3
11° Hurdal 11.3
12° Indre Østfold 11.3
13° Fredrikstad 11.1
14° Drammen 11.0
15° Aurskog-Høland 10.8
16° Aremark 10.8
17° Gol 10.8
18° Eidsvoll 10.4
19° Nesodden 10.4
20° Lunner 10.4
21° Marker 10.3
22° Vestby 10.2
23° Nes 10.2
24° Ullensaker 10.2
25° Flå 10.1
26° Hol 10.1
27° Øvre Eiker 10.1
28° Kongsberg 10.1
29° Nesbyen 9.9
30° Nannestad 9.8
31° Skiptvet 9.8
32° Lørenskog 9.7
Region OSLO OG VIKEN 9.7
33° Hole 9.7
34° Lillestrøm 9.7
35° Rælingen 9.6
36° Rakkestad 9.5
37° Råde 9.4
38° Enebakk 9.4
39° Lier 9.4
40° Våler (Viken) 9.4
41° Flesberg 9.3
42° Rollag 9.2
43° Asker 9.1
44° Nittedal 9.1
45° Nordre Follo 9.0
46° Oslo 9.0
47° Ål 8.9
48° Nore og Uvdal 8.8
49° Gjerdrum 8.7
50° Bærum 8.6
51° Hemsedal 7.8
52° Ås 7.7

NOTE
Civil Status: Fonte SSB
Population: Fonte SSB