NORVEGIA

Region Oslo og viken

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of OSLO OG VIKEN
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
Bachleors/BacheloretteForeignersNIRUnemployment rate
Vestby 17° 15° 41° 23° 28° 38° 25°
Nordre Follo 38° 25° 31° 15° 29°
Ås 32° 50° 43° 16°
Frogn 15° 25° 14° 47° 35° 10° 42°
Nesodden 12° 29° 35° 22° 35° 38°
Bærum 26° 37° 26° 35°
Aurskog-Høland 38° 14° 23° 41° 19° 49° 27°
Lillestrøm 10° 34° 45° 13° 14° 27° 13°
Rælingen 48° 15° 29° 33°
Enebakk 24° 23° 43° 11° 17° 44° 18°
Lørenskog 44° 18° 13° 32° 22°
Nittedal 16° 28° 46° 30° 28° 41°
Gjerdrum 19° 17° 40° 33° 18° 30° 44°
Ullensaker 13° 51° 47°
Nes 29° 33° 14° 25° 50° 39°
Eidsvoll 22° 42° 10° 24° 48° 21°
Nannestad 27° 49° 52° 36°
Hurdal 39° 43° 13° 22° 47° 51°
Oslo 52° 12° 19°
Halden 23° 31° 22° 34° 48° 40°
Moss 20° 19° 45° 33° 22°
Sarpsborg 14° 13° 29° 42° 38° 42°
Fredrikstad 24° 25° 38° 45° 26°
Hvaler 20° 12° 52° 51° 17°
Aremark 44° 52° 50° 52° 15°
Marker 40° 38° 51° 50° 45° 47°
Indre Østfold 21° 16° 26° 40° 26° 31° 10°
Skiptvet 28° 35° 31° 27° 39° 41° 45°
Rakkestad 37° 33° 20° 44° 37° 34° 11°
Råde 25° 45° 15° 49° 29° 16°
Våler (Viken) 35° 47° 29° 21° 33° 12°
Asker 11° 21° 34° 35° 34°
Nore og Uvdal 52° 44° 39° 41° 52°
Drammen 22° 32° 28° 11° 25°
Kongsberg 30° 19° 27° 15° 27° 40°
Ringerike 36° 30° 16° 19° 32° 36° 14°
Hole 31° 47° 28° 36° 20° 17°
Flå 51° 41° 19° 23°
Nesbyen 46° 50° 46° 34° 46°
Gol 41° 27° 11° 20° 12° 23° 50°
Hemsedal 48° 36° 39° 13° 37°
Ål 47° 39° 10° 21° 43° 39° 51°
Hol 50° 48° 17° 48°
Sigdal 45° 46° 43° 42° 21° 43°
Krødsherad 42° 49° 12° 16° 16° 14° 20°
Modum 34° 18° 18° 32° 44° 46° 26°
Øvre Eiker 26° 11° 30° 12° 23° 24° 24°
Lier 18° 10° 36° 37° 10° 18° 30°
Flesberg 43° 42° 17° 24° 36° 11° 49°
Rollag 49° 51° 48° 49° 31°
Jevnaker 33° 37° 21° 30° 46° 37° 28°
Lunner 32° 40° 24° 31° 40° 20° 32°
NOTE
Population: Fonte SSB
Surface (Km2): Fonte Elaborazioni Urbistat
Natural Balance: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati SSB
Migration balance: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati SSB
Age Classes: Fonte SSB
Civil Status: Fonte SSB
Foreigners: Fonte SSB
Workforce: Fonte SSB
Employed: Fonte SSB