NORVEGIA

Regione Oslo og viken

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA DIVORZIATI/E"
nei Comuni della Regione di OSLO OG VIKEN
PComuniIncidenza Divorziati/e
(%)
Moss 12,2
Hvaler 11,9
Jevnaker 11,8
Frogn 11,7
Sigdal 11,7
Halden 11,6
Ringerike 11,4
Modum 11,4
Sarpsborg 11,4
10° Krødsherad 11,3
11° Hurdal 11,3
12° Indre Østfold 11,3
13° Fredrikstad 11,1
14° Drammen 11,0
15° Aurskog-Høland 10,8
16° Aremark 10,8
17° Gol 10,8
18° Eidsvoll 10,4
19° Nesodden 10,4
20° Lunner 10,4
21° Marker 10,3
22° Vestby 10,2
23° Nes 10,2
24° Ullensaker 10,2
25° Flå 10,1
26° Hol 10,1
27° Øvre Eiker 10,1
28° Kongsberg 10,1
29° Nesbyen 9,9
30° Nannestad 9,8
31° Skiptvet 9,8
32° Lørenskog 9,7
Regione OSLO OG VIKEN 9,7
33° Hole 9,7
34° Lillestrøm 9,7
35° Rælingen 9,6
36° Rakkestad 9,5
37° Råde 9,4
38° Enebakk 9,4
39° Lier 9,4
40° Våler (Viken) 9,4
41° Flesberg 9,3
42° Rollag 9,2
43° Asker 9,1
44° Nittedal 9,1
45° Nordre Follo 9,0
46° Oslo 9,0
47° Ål 8,9
48° Nore og Uvdal 8,8
49° Gjerdrum 8,7
50° Bærum 8,6
51° Hemsedal 7,8
52° Ås 7,7

NOTE
Stato Civile: Fonte SSB
Popolazione: Fonte SSB