NORVEGIA

Region Oslo og viken

Ranking and Thematic mapof the "Bachleors/Bachelorette"
in Municipalities of Region of OSLO OG VIKEN
PMunicipalitiesBachleor/Bachelorette Incidence
(%)
Oslo 59.6
Hemsedal 55.3
Ås 54.7
Ullensaker 53.6
Region OSLO OG VIKEN 53.4
Rælingen 52.7
Nittedal 52.6
Nannestad 52.5
Flå 52.4
Nesodden 52.0
10° Eidsvoll 51.9
11° Enebakk 51.2
12° Øvre Eiker 51.1
13° Lillestrøm 51.0
14° Nes 50.9
15° Kongsberg 50.9
16° Krødsherad 50.8
17° Hol 50.6
18° Lørenskog 50.5
19° Ringerike 50.5
20° Gol 50.5
21° Ål 50.4
22° Hurdal 50.2
23° Vestby 50.1
24° Flesberg 50.0
25° Nordre Follo 49.8
26° Bærum 49.8
27° Skiptvet 49.8
28° Drammen 49.7
29° Våler (Viken) 49.6
30° Jevnaker 49.6
31° Lunner 49.5
32° Modum 49.5
33° Gjerdrum 49.5
34° Halden 49.1
35° Asker 49.1
36° Hole 48.9
37° Lier 48.9
38° Fredrikstad 48.8
39° Nore og Uvdal 48.8
40° Indre Østfold 48.7
41° Aurskog-Høland 48.6
42° Sarpsborg 48.6
43° Sigdal 48.3
44° Rakkestad 47.8
45° Moss 47.4
46° Nesbyen 47.1
47° Frogn 46.9
48° Rollag 46.8
49° Råde 44.1
50° Aremark 43.8
51° Marker 43.4
52° Hvaler 40.4

NOTE
Civil Status: Fonte SSB
Population: Fonte SSB