NORVEGIA

Region Oslo og viken

Ranking and Thematic mapof the "WIDOWS / WIDOWERS INCIDENCE
in Municipalities of Region of OSLO OG VIKEN
PMunicipalitiesWidows/Widowers Incidence
(%)
Flå 7.2
Sigdal 6.8
Nore og Uvdal 6.7
Aremark 6.6
Rollag 6.3
Ål 6.1
Marker 6.1
Nesbyen 6.0
Krødsherad 5.8
10° Hol 5.6
11° Rakkestad 5.6
12° Hurdal 5.4
13° Gol 5.4
14° Modum 5.4
15° Jevnaker 5.3
16° Råde 5.3
17° Flesberg 5.2
18° Ringerike 5.1
19° Aurskog-Høland 5.1
20° Sarpsborg 4.9
21° Indre Østfold 4.9
22° Hvaler 4.9
23° Moss 4.9
24° Halden 4.8
25° Skiptvet 4.8
26° Fredrikstad 4.8
27° Drammen 4.5
28° Lunner 4.4
29° Øvre Eiker 4.4
30° Frogn 4.2
31° Kongsberg 4.1
32° Hole 4.0
33° Eidsvoll 4.0
34° Nes 3.9
35° Bærum 3.8
36° Lillestrøm 3.8
37° Nordre Follo 3.8
38° Lier 3.8
Region OSLO OG VIKEN 3.7
39° Gjerdrum 3.6
40° Asker 3.6
41° Lørenskog 3.4
42° Ullensaker 3.4
43° Hemsedal 3.3
44° Vestby 3.3
45° Nittedal 3.2
46° Enebakk 3.2
47° Nannestad 3.1
48° Nesodden 3.1
49° Ås 3.1
50° Rælingen 3.0
51° Våler (Viken) 3.0
52° Oslo 2.8

NOTE
Civil Status: Fonte SSB
Population: Fonte SSB