NORVEGIA

Regione Oslo og viken

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA CELIBI/NUBILI"
nei Comuni della Regione di OSLO OG VIKEN
PComuniIncidenza Celibi/Nubili
(%)
Oslo 59,6
Hemsedal 55,3
Ås 54,7
Ullensaker 53,6
Regione OSLO OG VIKEN 53,4
Rælingen 52,7
Nittedal 52,6
Nannestad 52,5
Flå 52,4
Nesodden 52,0
10° Eidsvoll 51,9
11° Enebakk 51,2
12° Øvre Eiker 51,1
13° Lillestrøm 51,0
14° Nes 50,9
15° Kongsberg 50,9
16° Krødsherad 50,8
17° Hol 50,6
18° Lørenskog 50,5
19° Ringerike 50,5
20° Gol 50,5
21° Ål 50,4
22° Hurdal 50,2
23° Vestby 50,1
24° Flesberg 50,0
25° Nordre Follo 49,8
26° Bærum 49,8
27° Skiptvet 49,8
28° Drammen 49,7
29° Våler (Viken) 49,6
30° Jevnaker 49,6
31° Lunner 49,5
32° Modum 49,5
33° Gjerdrum 49,5
34° Halden 49,1
35° Asker 49,1
36° Hole 48,9
37° Lier 48,9
38° Fredrikstad 48,8
39° Nore og Uvdal 48,8
40° Indre Østfold 48,7
41° Aurskog-Høland 48,6
42° Sarpsborg 48,6
43° Sigdal 48,3
44° Rakkestad 47,8
45° Moss 47,4
46° Nesbyen 47,1
47° Frogn 46,9
48° Rollag 46,8
49° Råde 44,1
50° Aremark 43,8
51° Marker 43,4
52° Hvaler 40,4

NOTE
Stato Civile: Fonte SSB
Popolazione: Fonte SSB