ALBANIA

Region Kukës

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Region of KUKËS
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
KUKËS 14,581
19.6 19.6
GOLAJ 5,395
7.3 26.9
KRUMË 5,238
7.0 33.9
BICAJ 4,911
6.6 40.5
BAJRAM CURRI 4,657
6.3 46.8
TROPOJË 3,591
4.8 51.6
SHISHTAVEC 3,345
4.5 56.1
FAJZA 3,045
4.1 60.2
SHTIQËN 2,998
4.0 64.2
10° MALZI 2,679
3.6 67.8
11° TËRTHORE 2,581
3.5 71.3
12° BUJAN 2,224
3.0 74.3
13° MARGEGAJ 2,046
2.8 77.0
14° ZAPOD 1,934
2.6 79.6
15° UJËMISHT 1,567
2.1 81.7
16° LLUGAJ 1,559
2.1 83.8
17° TOPOJAN 1,529
2.1 85.9
18° FIERZË 1,402
1.9 87.8
19° BYTYÇ 1,363
1.8 89.6
20° BUSHTRICË 1,296
1.7 91.3
21° GRYKË ÇAJË 1,256
1.7 93.0
22° KOLSH 1,090
1.5 94.5
23° LEKBIBAJ 1,053
1.4 95.9
24° GJINAJ 965
1.3 97.2
25° SURROJ 959
1.3 98.5
26° KALIS 721
1.0 99.5
27° ARRËN 403
0.5 100.0
Total 74,388 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT