ALBANIA

Province of Kukës

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Province of KUKËS
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
KUKËS 14,581
34.8 34.8
BICAJ 4,911
11.7 46.6
SHISHTAVEC 3,345
8.0 54.6
SHTIQËN 2,998
7.2 61.7
MALZI 2,679
6.4 68.1
TËRTHORE 2,581
6.2 74.3
ZAPOD 1,934
4.6 78.9
UJËMISHT 1,567
3.7 82.7
TOPOJAN 1,529
3.7 86.3
10° BUSHTRICË 1,296
3.1 89.4
11° GRYKË ÇAJË 1,256
3.0 92.4
12° KOLSH 1,090
2.6 95.0
13° SURROJ 959
2.3 97.3
14° KALIS 721
1.7 99.0
15° ARRËN 403
1.0 100.0
Total 41,850 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT