ALBANIA

Regione Kukës

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di KUKËS
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
KUKËS 14.581
19,6 19,6
GOLAJ 5.395
7,3 26,9
KRUMË 5.238
7,0 33,9
BICAJ 4.911
6,6 40,5
BAJRAM CURRI 4.657
6,3 46,8
TROPOJË 3.591
4,8 51,6
SHISHTAVEC 3.345
4,5 56,1
FAJZA 3.045
4,1 60,2
SHTIQËN 2.998
4,0 64,2
10° MALZI 2.679
3,6 67,8
11° TËRTHORE 2.581
3,5 71,3
12° BUJAN 2.224
3,0 74,3
13° MARGEGAJ 2.046
2,8 77,0
14° ZAPOD 1.934
2,6 79,6
15° UJËMISHT 1.567
2,1 81,7
16° LLUGAJ 1.559
2,1 83,8
17° TOPOJAN 1.529
2,1 85,9
18° FIERZË 1.402
1,9 87,8
19° BYTYÇ 1.363
1,8 89,6
20° BUSHTRICË 1.296
1,7 91,3
21° GRYKË ÇAJË 1.256
1,7 93,0
22° KOLSH 1.090
1,5 94,5
23° LEKBIBAJ 1.053
1,4 95,9
24° GJINAJ 965
1,3 97,2
25° SURROJ 959
1,3 98,5
26° KALIS 721
1,0 99,5
27° ARRËN 403
0,5 100,0
Totale 74.388 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT