ALBANIA

Region Kukës

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Region of KUKËS
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
BAJRAM CURRI 1,150
KUKËS 914
SHTIQËN 109
KRUMË 83
BICAJ 62
ZAPOD 51
SHISHTAVEC 50
LLUGAJ 39
TËRTHORE 39
10° FAJZA 35
11° GOLAJ 32
Region KUKËS 31
12° UJËMISHT 30
13° BUSHTRICË 30
14° KOLSH 25
15° KALIS 22
16° TOPOJAN 19
17° FIERZË 18
18° MALZI 17
19° TROPOJË 16
20° GRYKË ÇAJË 15
21° BUJAN 13
22° SURROJ 12
23° GJINAJ 11
24° MARGEGAJ 10
25° BYTYÇ 9
26° LEKBIBAJ 7
27° ARRËN 6

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT