ALBANIA

Region Kukës

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of KUKËS
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
BUJAN 21° 16°
FIERZË 17° 23°
LLUGAJ
LEKBIBAJ 26° 12°
KUKËS 12°
MARGEGAJ 24°
GRYKË ÇAJË 20° 18° 13°
GJINAJ 23° 23° 15°
TËRTHORE 16°
BYTYÇ 25° 10° 10° 10° 21°
GOLAJ 11° 11° 11° 11° 10°
TROPOJË 19° 12° 12° 12° 11°
BAJRAM CURRI 13° 13° 13° 18°
ZAPOD 14° 14° 14° 15° 24°
SHISHTAVEC 15° 15° 15° 19°
TOPOJAN 16° 16° 16° 16° 20°
KRUMË 17° 17° 17° 11° 14°
KOLSH 14° 18° 18° 18° 27° 22°
BUSHTRICË 13° 19° 19° 19° 24°
KALIS 15° 20° 20° 20° 25° 25°
MALZI 18° 21° 21° 21° 21°
SHTIQËN 22° 22° 22° 13°
ARRËN 27° 23° 23° 23° 26° 27°
BICAJ 24° 24° 24° 17° 19°
UJËMISHT 12° 25° 25° 25° 14° 17°
SURROJ 22° 26° 26° 26° 22° 26°
FAJZA 10° 27° 27° 27° 10° 20°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT