ALBANIA

Province of Pukë

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of PUKË
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
FUSHË ARRËZ
PUKË
GJEGJAN
QERRET
QELËZ
IBALLË 10°
RRAPË
QAFË MALI
FIERZË
BLERIM 10° 10° 10° 10° 10°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT