ALBANIA

Province of Kukës

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of KUKËS
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
KUKËS 914
SHTIQËN 109
BICAJ 62
ZAPOD 51
SHISHTAVEC 50
Province of KUKËS 45
TËRTHORE 39
UJËMISHT 30
BUSHTRICË 30
KOLSH 25
10° KALIS 22
11° TOPOJAN 19
12° MALZI 17
13° GRYKË ÇAJË 15
14° SURROJ 12
15° ARRËN 6

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT