ALBANIA

Regione Kukës

Classifica e Mappa tematicadella "DENSITÀ DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di KUKËS
PComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
BAJRAM CURRI 1.150
KUKËS 914
SHTIQËN 109
KRUMË 83
BICAJ 62
ZAPOD 51
SHISHTAVEC 50
LLUGAJ 39
TËRTHORE 39
10° FAJZA 35
11° GOLAJ 32
Regione KUKËS 31
12° UJËMISHT 30
13° BUSHTRICË 30
14° KOLSH 25
15° KALIS 22
16° TOPOJAN 19
17° FIERZË 18
18° MALZI 17
19° TROPOJË 16
20° GRYKË ÇAJË 15
21° BUJAN 13
22° SURROJ 12
23° GJINAJ 11
24° MARGEGAJ 10
25° BYTYÇ 9
26° LEKBIBAJ 7
27° ARRËN 6

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT