ALBANIA

Region Korçë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Region of KORÇË
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
POGRADEC 4,806
KORÇË 4,384
ERSEKË 1,149
BILISHT 983
LESKOVIK 384
BUÇIMAS 158
POJAN 119
LIBONIK 113
PIRG 110
10° MALIQ 107
11° QENDËR KORCE 104
12° VRESHTAS 98
13° ÇËRRAVË 78
14° PROPTISHT 56
Region KORÇË 54
15° DRENOVË 54
16° QENDËR BILISHT 50
17° VOSKOP 50
18° MOLLAJ 43
19° HOÇISHT 42
20° PROGËR 42
21° HUDENISHT 37
22° MIRAS 35
23° DARDHAS 25
24° VELÇAN 20
25° TREBINJË 19
26° QENDËR ERSEKE 16
27° PUSTEC 13
28° MOLLAS 10
29° VOSKOPOJË 9
30° GORË 8
31° VITHKUQ 6
32° BARMASH 5
33° MOGLICË 5
34° NOVOSELË 3
35° ÇLIRIM 3
36° LEKAS 3
37° QENDËR LESKOVIK 2

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT