ALBANIA

Region Korçë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Region of KORÇË
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
KORÇË 46,935
23.2 23.2
POGRADEC 19,129
9.5 32.7
BUÇIMAS 14,394
7.1 39.8
POJAN 9,968
4.9 44.7
QENDËR KORCE 8,278
4.1 48.8
LIBONIK 8,187
4.0 52.9
PIRG 7,021
3.5 56.3
VRESHTAS 6,894
3.4 59.7
ÇËRRAVË 6,431
3.2 62.9
10° MIRAS 6,035
3.0 65.9
11° BILISHT 5,735
2.8 68.7
12° HUDENISHT 5,496
2.7 71.5
13° DRENOVË 5,121
2.5 74.0
14° QENDËR BILISHT 4,992
2.5 76.5
15° PROPTISHT 4,391
2.2 78.6
16° HOÇISHT 4,093
2.0 80.7
17° MALIQ 3,936
1.9 82.6
18° PROGËR 3,659
1.8 84.4
19° VOSKOP 3,516
1.7 86.2
20° ERSEKË 3,437
1.7 87.9
21° MOLLAJ 3,155
1.6 89.4
22° PUSTEC 3,019
1.5 90.9
23° QENDËR ERSEKE 2,453
1.2 92.1
24° VELÇAN 2,338
1.2 93.3
25° TREBINJË 2,276
1.1 94.4
26° DARDHAS 2,002
1.0 95.4
27° GORË 1,436
0.7 96.1
28° LESKOVIK 1,399
0.7 96.8
29° MOLLAS 1,395
0.7 97.5
30° VITHKUQ 1,394
0.7 98.2
31° VOSKOPOJË 971
0.5 98.7
32° MOGLICË 873
0.4 99.1
33° BARMASH 440
0.2 99.3
34° QENDËR LESKOVIK 382
0.2 99.5
35° LEKAS 360
0.2 99.7
36° ÇLIRIM 326
0.2 99.8
37° NOVOSELË 326
0.2 100.0
Total 202,193 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT