ALBANIA

Region Korçë

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE COMPONENTS OF A FAMILY"
in Municipalities of Region of KORÇË
PMunicipalitiesAverage components of a family
(N°)
VELÇAN 4.07
PROPTISHT 3.93
ÇËRRAVË 3.86
PIRG 3.82
TREBINJË 3.81
BUÇIMAS 3.78
DARDHAS 3.78
LEKAS 3.75
VOSKOP 3.75
10° VRESHTAS 3.70
11° HUDENISHT 3.70
12° QENDËR KORCE 3.58
13° LIBONIK 3.53
14° DRENOVË 3.51
15° MOLLAJ 3.51
16° MOGLICË 3.49
17° VOSKOPOJË 3.47
18° BARMASH 3.46
19° POJAN 3.45
20° MIRAS 3.44
21° HOÇISHT 3.37
Region KORÇË 3.36
22° PROGËR 3.35
23° BILISHT 3.35
24° ÇLIRIM 3.33
25° QENDËR BILISHT 3.30
26° VITHKUQ 3.26
27° NOVOSELË 3.26
28° GORË 3.26
29° MALIQ 3.22
30° QENDËR ERSEKE 3.22
31° POGRADEC 3.17
32° MOLLAS 3.11
33° PUSTEC 3.11
34° KORÇË 3.02
35° ERSEKË 2.94
36° LESKOVIK 2.88
37° QENDËR LESKOVIK 2.85

NOTE
Families: Fonte INSTAT
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT