ALBANIA

Region Korçë

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of KORÇË
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
ERSEKË 20°
MALIQ 10° 11° 27°
LESKOVIK 18° 34°
KORÇË 18°
POGRADEC 10° 21°
QENDËR ERSEKE 26° 19° 32°
MOLLAS 28° 22°
MIRAS 22° 12° 16°
QENDËR BILISHT 16° 25°
QENDËR LESKOVIK 37° 10° 10° 10° 32° 37°
BARMASH 32° 11° 11° 11° 36° 36°
HUDENISHT 21° 12° 12° 12° 25° 23°
PUSTEC 27° 13° 13° 13° 17° 24°
PROGËR 20° 14° 14° 14° 30°
ÇËRRAVË 13° 15° 15° 15° 24° 12°
BUÇIMAS 16° 16° 16° 26° 15°
BILISHT 17° 17° 17° 22°
VITHKUQ 31° 18° 18° 18° 28° 11°
VOSKOP 17° 19° 19° 19° 14° 28°
VRESHTAS 12° 20° 20° 20° 15° 13°
VOSKOPOJË 29° 21° 21° 21° 23°
PROPTISHT 14° 22° 22° 22° 27°
VELÇAN 24° 23° 23° 23° 30° 31°
DARDHAS 23° 24° 24° 24° 33°
TREBINJË 25° 25° 25° 25° 34°
QENDËR KORCE 11° 26° 26° 26° 19°
GORË 30° 27° 27° 27° 29° 17°
POJAN 28° 28° 28° 13° 26°
LIBONIK 29° 29° 29° 14°
ÇLIRIM 35° 30° 30° 30° 35° 35°
MOGLICË 33° 31° 31° 31° 20°
NOVOSELË 34° 32° 32° 32° 37°
DRENOVË 15° 33° 33° 33° 10°
HOÇISHT 19° 34° 34° 34° 33°
LEKAS 36° 35° 35° 35° 31°
MOLLAJ 18° 36° 36° 36° 21° 29°
PIRG 37° 37° 37° 16°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT