ALBANIA

Regione Korçë

Classifica e Mappa tematicadei "COMPONENTI MEDI DELLA FAMIGLIA"
nei Comuni della Regione di KORÇË
PComuniComponenti medi della famiglia
(N°)
VELÇAN 4,07
PROPTISHT 3,93
ÇËRRAVË 3,86
PIRG 3,82
TREBINJË 3,81
BUÇIMAS 3,78
DARDHAS 3,78
LEKAS 3,75
VOSKOP 3,75
10° VRESHTAS 3,70
11° HUDENISHT 3,70
12° QENDËR KORCE 3,58
13° LIBONIK 3,53
14° DRENOVË 3,51
15° MOLLAJ 3,51
16° MOGLICË 3,49
17° VOSKOPOJË 3,47
18° BARMASH 3,46
19° POJAN 3,45
20° MIRAS 3,44
21° HOÇISHT 3,37
Regione KORÇË 3,36
22° PROGËR 3,35
23° BILISHT 3,35
24° ÇLIRIM 3,33
25° QENDËR BILISHT 3,30
26° VITHKUQ 3,26
27° NOVOSELË 3,26
28° GORË 3,26
29° MALIQ 3,22
30° QENDËR ERSEKE 3,22
31° POGRADEC 3,17
32° MOLLAS 3,11
33° PUSTEC 3,11
34° KORÇË 3,02
35° ERSEKË 2,94
36° LESKOVIK 2,88
37° QENDËR LESKOVIK 2,85

NOTE
Famiglie: Fonte INSTAT
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT