NORVEGIA

Norvegia

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA VEDOVI/E"
nelle Regioni
PRegioniIncidenza Vedovi/e
(%)
Innlandet 5,7
Nord-Norge 4,7
Agder og Sør-Østlandet 4,7
Trøndelag 4,2
NORVEGIA 4,2
Vestlandet 4,1
Oslo og Viken 3,7

NOTE
Stato Civile: Fonte SSB
Popolazione: Fonte SSB