NORVEGIA

Norvegia

Classifica e Mappa tematicadel "TASSO DI NATALITA'"[1]
nelle Regioni
PRegioniTasso di Natalità
(‰)
Oslo og Viken 11,0
Vestlandet 10,6
NORVEGIA 10,2
Trøndelag 10,1
Nord-Norge 9,2
Agder og Sør-Østlandet 9,1
Innlandet 8,1

  1. ^ Tasso di Natalità = (Nati / Popolazione media) * 1.000
NOTE
Nati: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati SSB
Popolazione: Fonte SSB