NORVEGIA

Norvegia

Classifica e Mappa tematicadella "ETA' MEDIA"
nelle Regioni
PRegioniEtà media
(anni)
Innlandet 43,07
Nord-Norge 41,31
Agder og Sør-Østlandet 40,97
NORVEGIA 40,01
Trøndelag 39,90
Vestlandet 39,36
Oslo og Viken 39,22

NOTE
Classi di età: Fonte SSB
Popolazione: Fonte SSB