NORVEGIA

Norvegia

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA CELIBI/NUBILI"
nelle Regioni
PRegioniIncidenza Celibi/Nubili
(%)
Trøndelag 55,8
Nord-Norge 55,4
Oslo og Viken 53,4
NORVEGIA 52,9
Vestlandet 52,8
Innlandet 51,1
Agder og Sør-Østlandet 49,1

NOTE
Stato Civile: Fonte SSB
Popolazione: Fonte SSB