ALBANIA

Regione Gjirokastër

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di GJIROKASTËR
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
GJIROKASTËR 15.949
27,5 27,5
PËRMET 4.780
8,2 35,7
TEPELENË 3.491
6,0 41,7
MEMALIAJ 3.420
5,9 47,6
QENDËR (TEPELENË) 2.556
4,4 52,0
LAZARAT 2.252
3,9 55,9
KËLCYRË 2.131
3,7 59,6
KRAHËS 2.053
3,5 63,1
DROPULL I POSHTËM 1.688
2,9 66,0
10° LIBOHOVË 1.602
2,8 68,8
11° LUNXHËRI 1.561
2,7 71,5
12° QENDËR PISKOVË 1.401
2,4 73,9
13° LUFTINJË 1.394
2,4 76,3
14° CEPO 1.389
2,4 78,7
15° PETRAN 1.304
2,2 80,9
16° QESARAT 1.109
1,9 82,9
17° QENDËR LIBOHOVË 1.016
1,8 84,6
18° SUKË 1.010
1,7 86,3
19° DISHNICË 932
1,6 87,9
20° BALLABAN 842
1,5 89,4
21° ANTIGONË 802
1,4 90,8
22° DROPULL I SIPËRM 781
1,3 92,1
23° PICAR 753
1,3 93,4
24° ÇARÇOVË 738
1,3 94,7
25° BUZ 593
1,0 95,7
26° LOPËS 581
1,0 96,7
27° KURVELESH 567
1,0 97,7
28° ODRIE 348
0,6 98,3
29° POGON 347
0,6 98,9
30° ZAGORI 330
0,6 99,5
31° FRASHËR 311
0,5 100,0
Totale 58.031 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT