ALBANIA

Regione Gjirokastër

Classifica e Mappa tematicadei "COMPONENTI MEDI DELLA FAMIGLIA"
nei Comuni della Regione di GJIROKASTËR
PComuniComponenti medi della famiglia
(N°)
LAZARAT 3,70
FRASHËR 3,11
QENDËR (TEPELENË) 3,10
LUFTINJË 3,10
KRAHËS 3,09
LIBOHOVË 3,06
LOPËS 3,06
BALLABAN 3,04
KURVELESH 2,97
10° QESARAT 2,97
11° BUZ 2,97
12° PICAR 2,92
13° ANTIGONË 2,82
14° DISHNICË 2,81
15° LUNXHËRI 2,77
16° GJIROKASTËR 2,77
Regione GJIROKASTËR 2,73
17° SUKË 2,72
18° KËLCYRË 2,71
19° QENDËR PISKOVË 2,69
20° CEPO 2,67
21° PETRAN 2,61
22° TEPELENË 2,57
23° QENDËR LIBOHOVË 2,57
24° MEMALIAJ 2,56
25° DROPULL I POSHTËM 2,54
26° PËRMET 2,46
27° ÇARÇOVË 2,32
28° ODRIE 2,30
29° ZAGORI 2,01
30° DROPULL I SIPËRM 1,78
31° POGON 1,65

NOTE
Famiglie: Fonte INSTAT
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT